Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Kasteel Duivenvoorde

Contact
Nely van Westerop
Telefoon: 0612509732
E-mailadres: nelyvanwesterop@gmail.com

Extra informatie:

Kasteel Duivenvoorde: buitenplaats van Den Haag

Het jaar 2012 staat in het teken van de historische buitenplaatsen. Kasteel Duivenvoorde was een van de buitenplaatsen van Den Haag. In 1631 verbouwde Johan van Wassenaer van Duvenvoirde het kasteel, dat al sinds de 13e eeuw in het bezit van de Van Wassenaers was, tot een buitenplaats in 17e-eeuwse stijl. De Van Wassenaers woonden een groot deel van het jaar in het Van Wassenaerhuis op de hoek van het Lange Voorhout en de Kneuterdijk. 's Zomers verbleven zij in hun buiten aan de Vliet bij Voorschoten. Dit gold ook voor de 19e-eeuwse eigenaren van Duivenvoorde, de familie Steengracht. Zij veranderden de 18e-eeuwse Franse classicistische tuinaanleg in het Engelse landschapspark dat tot op de dag van vandaag zoveel wandelaars gastvrij ontvangt (dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang). Deze Engelse tuin werd ontworpen door Jan David Zocher jr. Hendricus Adolphus Steengracht van Duivenvoorde (1836-1912) erfde in 1866 de buitenplaats van zijn vader. Hij was sinds 1875 ook de eigenaar van een huis aan de Lange Vijverberg nr. 3, waarin een belangrijke collectie oude en eigentijdse meesters was ondergebracht.

Honderd jaar geleden viel het doek voor deze prachtige particuliere verzameling. Een collectie schilderijen die vanaf het midden van de 18e eeuw was verzameld door (voorouders van) de familie Steengracht. Bejubeld in oude reisgidsen, gewild bij andere verzamelaars. Een belangrijk stempel op deze collectie zette Johan Steengracht van Oostcapelle (1782-1846). Hij was de eerste directeur van het Mauritshuis en tevens grondlegger van 'Museum' Steengracht aan de Lange Vijverberg 3 in Den Haag, woonhuis van de Steengrachten. Johans zoon en kleinzoon breidden deze collectie van oude en levende meesters verder uit. Na de dood van Hendricus Adolphus Steengracht werd de collectie geveild en raakte verspreid over musea en particuliere collecties wereldwijd. Acht schilderijen kwamen direct of op een later moment in de collectie van het Mauritshuis terecht.

De tentoonstelling Passie voor schilderijen op Kasteel Duivenvoorde (14 april t/m 20 oktober 2012) belicht de (familie)historische en kunst- en cultuurhistorische context van de verzameling Steengracht. Een keur aan archiefstukken, boeken en schilderijen uit de eigen collectie brengt het verhaal achter deze collectie, met passie verzameld, tot leven. Ook is voor de tentoonstelling een aantal bruiklenen van schilderijen uit de voormalige collectie Steengracht, die zich tegenwoordig in Nederlands particulier bezit bevinden, bijeengebracht. Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een aantrekkelijke en rijk geïllustreerde publicatie over de verzameling Steengracht verschenen (verkrijgbaar in de boekhandel en op het kasteel voor € 19,90).

Over kasteel Duivenvoorde

Kasteel Duivenvoorde, gelegen tussen Leiden en Den Haag, dateert uit de 13de eeuw en is altijd via vererving in familiebezit gebleven. Het huidige uiterlijk kreeg het kasteel in het begin van de 17de eeuw. In 1960 besloot de laatste eigenaresse, L.H. barones Schimmelpenninck van der Oye, om het landgoed en kasteel Duivenvoorde onder te brengen in een stichting met als doel het geheel als cultuur- en natuurmonument te behouden. Kasteel Duivenvoorde beschikt over verschillende authentieke interieurs uit de 17de-19de eeuw die voor Nederlandse begrippen uniek zijn.

Rondleidingen door het kasteel vinden plaats onder leiding van een deskundige gids. De rondleidingen worden t/m 20 oktober van dinsdag t/m zaterdag gehouden om 14.00 en 15.30 uur. Groepsrondleidingen zijn mogelijk op afspraak (inlichtingen via 071- 561 37 52 optie 5). Voor bijzondere openstellingsdagen en speciale themarondleidingen zie www.kasteelduivenvoorde.nl.


Locatie: Kasteel Duivenvoorde
Contactpersoon:
Telefoon:
Email:
Website: http://www.kasteelduivenvoorde.nl
Adres: Laan van Duivenvoorde 4
Postcode: 2252 AK
Plaats: Voorschoten
Provincie: Zuid-Holland
Land: Nederland