Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Archeologische vondsten Leidsekade

Hoe lang wordt het terrein op de hoek van de Leidsekade en de Starrevaart in Leidschendam al gebruikt? Die vraag stelden de archeologen zich, toen dat terrein in 2007 bouwrijp werd gemaakt. Op een kaart uit 1712 staat daar nog geen bebouwing aangegeven, maar op een kaart uit 1819 wel.


 

Om hier meer over te weten te komen heeft de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV) op 18 september 2007 op het terrein een kort archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten nu zijn gepubliceerd.

Omdat de grond verontreinigd was, waren de mogelijkheden voor onderzoek heel beperkt. Toch is er een aantal aardige vondsten gedaan, waaronder fragmenten van gebruiksaardewerk, pijpenkoppen en een pijpensteel met propaganda voor het Oranje-huis, en metalen voorwerpen, waarvan een messing steekpassertje, een fragment van een koperen schaartje en het houdertje van een zegelstempel de meest opmerkelijke zijn.

Het onderzoek bevestigt, wat ook al uit de oude kaarten was gebleken, dat het terrein niet eerder dan in het eerste kwart van de 18e eeuw in gebruik is genomen. Het gevonden materiaal kan afkomstig zijn van de gebruikers, maar kan daar ook zijn terecht gekomen bij de ophoging van het terrein met van elders aangevoerde grond.

Het verslag van het onderzoek is te lezen op de site van de AWLV: www.awlv.nl. Hier is ook veel andere interessante archeologische informatie over Leidschendam-Voorburg te vinden.