Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Vereniging Hofwijck benoemt nieuwe voorzitter

Vereniging Hofwijck benoemt nieuwe voorzitter

Tijdens een buitengewone Algemene Ledenvergadering op 7 februari hebben de leden van de Vereniging Hofwijck de voordracht van een nieuwe voorzitter bekrachtigd. Dat is Harry Kortman, inwoner van onze gemeente, jurist en sinds ruim een jaar lid van het bestuur. Kortman volgt Ad Leerintveld op, die voorzitter was sinds 1997. Tevens heeft de vergadering ingestemd met een wijziging van de statuten van de Vereniging Hofwijck. Daarmee beantwoorden deze nu aan de richtlijnen van de Code Cultural Governance.

Verheugd
Harry Kortman is verheugd met zijn benoeming tot voorzitter: ‘Ik ben sinds 2014 betrokken bij de buitenplaats Hofwijck, eerst op vrijwillige basis als juridisch adviseur, daarna als bestuurslid. Het gedachtengoed van Constantijn en Christiaan Huygens spreekt mij aan, niet alleen vanwege de inhoud maar zeker ook om wat wij er voor de promotie van Leidschendam-Voorburg mee kunnen bereiken. De afgelopen jaren is met veel succes het masterplan Het Nieuwe Hofwijck uitgevoerd, waarbij Hofwijck is omgevormd tot een modern museum. Het is zaak daar nu de vruchten van te plukken. Het masterplan 2017-2020, dat bijna gereed is, geeft aan hoe wij dat gaan doen.’

Samenstelling bestuur
Met het aantreden van de nieuwe voorzitter is een volledige bestuurswisseling nu afgerond. Naast Ad Leerintveld trad ook Evert Urbanus af, sinds 1991 penningmeester. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: Harry Kortman (voorzitter); Huib Zuidervaart, wetenschapsdeskundige (vice-voorzitter); Albert Verhaar, hoofd financiën Europeana (penningmeester); Hans Buurman, adjunct-directeur Gemeentemuseum Den Haag (lid); Arno Kuipers, collectiespecialist Koninklijke Bibliotheek (lid).

Nieuwe koers
Huygens’ Hofwijck zal de komende jaren inzetten op de profilering als buitenplaats, als schrijvershuis, als wetenschapsmuseum en als een authentieke Gouden Eeuw beleving.
Tevens zal Hofwijck zich de komende jaren richten op het organiseren van grotere tentoonstellingen. Daarvoor wordt samengewerkt met musea in de regio en met Museum Swaensteyn. De permanente presentatie krijgt deze winter een upgrade. De bezoekersinformatie wordt vernieuwd en is vanaf april beschikbaar in vier talen. Dat maakt het voor de internationale toerist aan de Haagse regio nog aantrekkelijker om naar Voorburg te komen.

In het najaar van 2017 presenteert Hofwijck zich met de viering van haar 375-jarig bestaan, in 2018 zal de buitenplaats zich profileren met een tentoonstelling over de Gouden Eeuw van de Vliet.

Over Huygens’ Hofwijck
Hofwijck is één van de belangrijkste monumenten uit onze Gouden Eeuw. Op Hofwijck beleeft u de Gouden Eeuw door de ogen van dichter, musicus en diplomaat Constantijn Huygens en zijn wereldberoemde zoon wetenschapper Christiaan Huygens, twee spilfiguren uit die tijd. De buitenplaats Hofwijck is in 1641 ontworpen en gesticht door Constantijn Huygens zelf. De tuin heeft een uniek ontwerp in de vorm van het menselijk lichaam. Christiaan Huygens, de grootste wetenschapper die ons land heeft gekend, woonde en werkte de laatste zeven jaar van zijn leven op Hofwijck.

Zie voor meer informatie www.hofwijck.nl.