Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Bezoekersaantallen Museum Swaensteyn omhoog

Bezoekersaantallen Museum Swaensteyn omhoog

Museum Swaensteyn heeft in 2016 meer bezoekers binnengehaald dan in de jaren ervoor. Ontving het museum in 2015 nog 4.800 bezoekers, het afgelopen jaar steeg dat getal naar 7.100 bezoekers. Die stijging werd veroorzaakt door het aanbieden van enkele aantrekkelijke tentoonstellingen, door de aanloop voor de VVV die sinds kort in het museum is gevestigd en door de samenwerking met Huygens’ Hofwijck.

Bestuur en directie van het museum zijn verheugd dat na de moeilijke jaren die Museum Swaensteyn doormaakte nu een stijgende lijn is te zien. Wang Choy, voorzitter van het bestuur: ‘Na het rampjaar 2013, waarin enerzijds een nieuwe tentoonstellingszaal aan het gebouw werd toegevoegd maar tegelijk door het toenmalige gemeentebestuur het personeel compleet werd wegbezuinigd, hebben we vanaf 2014 hard gewerkt om weer een toekomstvisie voor het museum te ontwikkelen. Dat lijkt nu te gaan lukken.’

Kern van die toekomstvisie voor Museum Swaensteyn is het leggen van verbanden van het museum zelf naar allerlei plekken in de openbare ruimte waar duurzame of tijdelijke evenementen worden ontwikkeld. Peter van der Ploeg, directeur van Museum Swaensteyn: ‘Wij noemen dat altijd het museum binnen én buiten de muren. Het project Romeinen aan de Vliet, of Voorburg Sculptuur, dat zijn twee voorbeelden van projecten die bezoekers zowel in het museum als in het historische centrum van Voorburg kunnen beleven. Je vergroot daarmee de dimensie, de aantrekkelijkheid en hopelijk het aantal mensen dat besluit naar dit gebied te komen’.

Voor 2017 staat een aaneensluitende reeks tentoonstelling gepland. Iets dat mede mogelijk is doordat Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck gezamenlijk hebben geïnvesteerd in het aantrekken van een Conservator tentoonstellingen. En of die stijgende lijn het begin is van een betere toekomst? Van der Ploeg: ‘Daarvan ben ik overtuigd, zeker met de plannen die we nu hebben. En voor de goede orde, 7.100 bezoekers in 2016, in 2017 hopelijk groeiend naar 9.000, lijkt misschien nog niet veel. Maar het is wel de helft van het aantal bezoekers dat Museum Rijswijk heeft, een museum dat ruim vijf keer zoveel subsidie ontvangt. Wij doen dus veel met relatief heel weinig geld.’

Over Museum Swaensteyn
Museum Swaensteyn is hét huis voor de kunst en cultuur aan de Vliet. Het museum is gevestigd in het Notarishuis in de Herenstraat, een van de oudste gebouwen in het aantrekkelijke en historische Huygenskwartier in Voorburg. Het museum presenteert tijdelijke tentoonstellingen én een permanente opstelling. Daarin is aandacht voor de Romeinen en Forum Hadriani, voor  het bijzondere leven van Prinses Marianne en voor de mooie collectie schilderijen en sculpturen.

Zie voor meer informatie www.swaensteyn.nl