Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg
Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een rijke historie en daar is ze zich van bewust. De bewoningsgeschiedenis van de gemeente start al ver voor de jaartelling. Bijna onafgebroken heeft deze standgehouden tot nu. Al deze bewoners hebben sporen achtergelaten. Soms zijn deze sporen alleen nog te zien in de bodem, als archeologische resten, soms hebben deze bewoners landschapselementen of gebouwd erfgoed achtergelaten.

In 2008 heeft de gemeenteraad het actieprogramma monumenten en archeologie vastgesteld. In het actieprogramma zijn punten opgenomen die het behoud van het erfgoed stimuleren en in beeld brengen. Daarnaast heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg haar gemeentelijke monumentenlijst recent aangevuld met een aantal panden uit de kern Leidschendam. De lijst bestaat nu uit ca. 400 objecten en complexen en vertegenwoordigen een representatief beeld van het gebouwd erfgoed. Daarnaast heeft de gemeente 88 rijksmonumenten en drie beschermde dorpsgezichten. Een goed beeld van al dit erfgoed wordt gegeven in het recent uitgegeven boek "Parels van baksteen, monumenten van Leidschendam-Voorburg".

In 2009 is ook de archeologienota door de raad vastgesteld. Deze nota formuleert concrete maatregelen om in de toekomst het archeologisch bodemarchief veilig te stellen. Daarnaast is er een visie op publieksbereik en amateurarcheologie gegeven.

Meer informatie over het onderwerp door te bellen met de gemeente Leidschendam-Voorburg op nummer 14070.

E-mail: http://www.leidschendam-voorburg.nl/smartsite.htm?ch=,ELT&id=4482

Website: gemeente Leidschendam-Voorburg